Akreditovana Laboratorija Antiplam vrši hidraulična ispitivanja čeličnih bešavnih boca kao i posuda ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara.