Specijalizovani smo za kontrolisanje i servisiranje sledećih sistema i opreme.
Protivpožarnih aparata;
Sistema za dojavu požara;
Sistema za gašenje požara;
Protivpanične rasvete;
Unutrašnje i spoljašnje hidrantske mreže.
Protivpožarnih aparata svih tipova
Hidrantske opreme (vatrogasnih creva, hidrantskih ormana, hidrantske armature, itd.);
Opreme za izvođenje sistema dojave požara;
Opreme za izvođenje sistema gašenja požara;
Sve vrste znakova obaveštavanja i upozorenja u standardnim dimenzijama i dimenzijama prema zahtevu.
Kao specijalizovano preduzeće za projektovanje u oblasti zaštite od požara po rešenju MUP-a Republike Srbije za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara i rešenju MUP-a Republike Srbije za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara, možemo Vam ponuditi izradu sledećih projekata, planova i normativnih akata iz oblasti zaštite od požara:
Glavni projekat zaštite od požara;
Plana zaštite od požara;
Projekat stabilnih sistema za gašenje požara;
Projekat stabilnih sistema za dojavu požara;
Program obuke,
Pravila zaštite od požara;
Plan evakuacije.
Merenje otpora gromobranske instalacije;
Merenje otpora elektro instalacije niskog napona;
Merenje statičkog elektriciteta;
Snimanje termovizijskom kamerom sklopova u elektro razvodnim ormanima;
Pregled i popravku sistema uzemljenja;
Vizuelna kontrola uređaja u Ex zaštiti.
Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
Ispitivanja, merenja i kontrole u skladu sa Zakononom o bezbednosti i zdravljem na radu Republike Srbije i odredbama odgovarajućih pravilnika;
Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (akt o proceni rizika, pravilnik bezbednosti i zdravlja na radu, program obuke radnika iz bezbednosti i zdravlja na radu za sve profile zanimanja, izrada i vođenje zakonom predviđenih evidencija);
Obuka zaposlenih radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.