Specijalizovani smo za kontrolisanje i servisiranje sledećih instalacija i uređaja:

Svih vrsta mobilnih uređaja za gašenje požara;

Instalacija unutrašnje i spoljašnje hidrantske mreže za gašenje požara;

Instalacija za automatsku detekciju i dojavu požara;

Svih vrsta instalacija za gašenje požara;

Instalacija protivpanične rasvete.

Protivpožarnih aparata svih tipova

Hidrantske opreme (vatrogasnih creva, hidrantskih ormana, hidrantske armature, itd.);

Opreme za izvođenje sistema dojave požara;

Opreme za izvođenje sistema gašenja požara;

Sve vrste znakova obaveštavanja i upozorenja u standardnim dimenzijama i dimenzijama prema zahtevu.

Kao specijalizovano preduzeće za projektovanje u oblasti zaštite od požara po rešenju MUP-a Republike Srbije za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara i rešenju MUP-a Republike Srbije za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara, možemo Vam ponuditi izradu sledećih projekata, planova i normativnih akata iz oblasti zaštite od požara:

Glavni projekat zaštite od požara;

Plana zaštite od požara;

Projekat stabilnih sistema za gašenje požara;

Projekat stabilnih sistema za dojavu požara;

Program obuke,

Pravila zaštite od požara;

Plan evakuacije;

Merenje otpora gromobranske instalacije;

Merenje otpora elektro instalacije niskog napona;

Merenje statičkog elektriciteta;

Snimanje termovizijskom kamerom sklopova u elektro razvodnim ormanima;

Pregled i popravku sistema uzemljenja;

Vizuelna kontrola uređaja u Ex zaštiti.

Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

Ispitivanja, merenja i kontrole u skladu sa Zakononom o bezbednosti i zdravljem na radu Republike Srbije i odredbama odgovarajućih pravilnika;

Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (akt o proceni rizika, pravilnik bezbednosti i zdravlja na radu, program obuke radnika iz bezbednosti i zdravlja na radu za sve profile zanimanja, izrada i vođenje zakonom predviđenih evidencija);

Obuka zaposlenih radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.